RemUVe vandbehandlingsanlæg

Jord & Grundvand

Vores bidrag til en grønnere verden​

RemUVe vandbehandlingsanlæg

I Danmark er vi stolte af vores rene grundvand. Når vandhanerne åbnes, flyder noget af det reneste drikkevand i verden ud. Ikke desto mindre er hver fjerne drikkevandsboring i dag påvirket af pesticider, og selvom vi stopper brugen af pesticider, vil det påvirke vores vand i mange år frem. 

Derfor har vi udviklet RemUVe i samarbejde med Insatech.

Nedbryder pesticider og klorerede opløsningsmidler

RemUVe-anlægget fjerner pesticider og klorerede opløsningsmidler ved at nedbryde dem til ikke-skadelige stoffer. Det sker gennem en Advanced Oxidation Process (AOP) baseret på kraftigt UV-lys og et specielt design til refleksion af UV-lys.

Alt dette sker i kombination med en yderst nøjagtig dosering af brintoverilte. Kort fortalt får UV-lyset pesticiderne og de klorerede opløsningsmidler til at oxidere, mens brintoverilten accelerer processen, så de nedbrydes til mindre, ikke-skadelige molekyler. 

RemUVe-anlægget er selvjusterende, så både UV-lys og brintoverilte tilpasses automatisk afhængigt af koncentrationen af pesticider og klorerede opløsningsmidler. På den måde holdes udgifterne altid på et minimum.

Derudover kan anlægget til hver en tid skalere kapaciteten afhængigt af ønske og behov. RemUVe er udviklet af DGE og Insatech med støtte fra Miljøministeriets MUDP-pulje.

Fordele ved RemUVe

  • Reducerer klorerede opløsningsmidler – særligt PCE, TCE, DCE, VC og MTBE til niveauer under detektions-grænserne
  • Reducerer koncentrationen af DMS, DPC og BAM til niveauer under detektionsgrænserne samt EU’s grænseværdier
  • Fuldautomatisk system, der selv tilpasser energiforbruget
  • Kapaciteten kan skaleres afhængigt af koncentrationen af forureningen

RemUVe bidrager til FN's Verdensmål

RemUVe-løsningen bidrager positivt til en række af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Særligt bidrager den til mål 6 og 12:

Verdensmål 6 – Rent vand

RemUVe sikrer god og billig rensning af forurenet drikkevand. Løsningen bidrager dermed til at det drikkevand, forbrugeren modtager, har en høj kvalitet.

Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Løsningen sikrer en bedre og mere effektiv anvendelse af vores vandressourcer, ligesom den resulterer i en markant reduktion af brugen af aktivt kul ved oprensning af drikkevand.

Kontaktpersoner

Udvalgte referencer